O Cyklu “Powrót do Ciała” i “Dzika Kobieta”

Jak narodziła się “Dzika Kobieta”…

W roku 2015 rozpoczęłyśmy cykl autorskich warsztatów rozwojowych dla kobiet „Powrót do Ciała”, które w całości oparte są na metodach terapii ekspresyjnych. Kluczem dla nas stało się poszukiwanie archetypicznej Dzikiej Kobiety, co rozumiemy jako nawiązanie dobrej relacji z własnym ciałem, zmysłami, intuicją i wewnętrzną mądrością. Nasze zajęcia są okazją do spotkania z potencjałem ekspresji, który w nas drzemie, są powrotem do źródła energii, mocy i spontaniczności. Każda kolejna część cyklu jest rozwinięciem, ale też zawiera osobny temat, można zatem z powodzeniem kontynuować przygodę z tańcem i ruchem na kolejnych etapach cyklu:

I warsztat: “Powrót do Ciała – powrót do Siebie” /temat: Taneczny Autoportret

II warsztat: “Powrót do Ciała – w rytmie Twojej kobiecej radości” /temat: Radość i kobiecość

III warsztat: “Powrót do Ciała – oswajając przyjemność, otwierając serce” /temat: Przyjemność i otwieranie serca [Dwie edycje warsztatu]

IV warsztat: “Powrót do Ciała – Dzika Kobieta i taniec instynktów” /temat: Archetyp Dzikiej Kobiety oraz rola instynktów

V warsztat: “Powrót do Ciała: Dzika Kobieta i dotyk wewnętrznej pełni” /temat: Integracja przeciwieństw

2017r. – II edycja cyklu kobiecych warsztatów pod nazwą “Dzika Kobieta – Powrót do Siebie – 5 elementów”.
To podróż do własnego wnętrza, która prowadzi ścieżką pięciu przemian według tradycji Medycyny Chińskiej, wiedzie przez pięć wymiarów i dotykać pięciu elementów. Rozpoczniemy od osadzenia we własnej mocy, od poczucia siebie od korzeni aż po skrzydła, nauczymy się słyszeć własne instynkty i emocje, będziemy czerpać z własnej seksualności, a zakończymy doświadczeniem bycia sobą w relacjach.
Tych pięć warsztatów tworzy wyjątkową całość:

14.01.2017
Woda – powrót do wewnętrznego domu, bezpieczeństwo, osadzenie w ciele, równowaga

11.03.2017
Drzewo – budzenie zmysłów, doświadczanie nowych jakości, praca z marzeniami, rozwijanie skrzydeł.

27.05.2017
Ogień – seksualność, bycie, ekspresja, radość.

07.10.2017
Ziemia – wewnętrzna pełnia, kontakt z instynktowną naturą, emocje i intuicja jako przewodnicy.

11.11.2017
Metal – zaufanie do innych i do świata, bycie sobą w relacji, miłość.

 

***

Dlaczego DZIKA KOBIETA?

Bezpośrednią inspiracją dla nas jest cytat z “Biegnącej z wilkami”:

„Dzika Kobieta należy do ciebie. Dzika Kobieta jest twoja, bo należy do wszystkich kobiet. By ją odnaleźć, kobiety potrzebują powrócić do instynktów, do swej najgłębszej wiedzy. Więc wyruszajmy w podróż i sięgajmy pamięcią wstecz, do naszej pierwotnej duszy. Śpiewajmy, by jej kości obrosły ciałem. Zrzućmy wszystkie fałszywe okrycia, któreśmy otrzymały. Załóżmy autentyczny płaszcz naszych potężnych instynktów i wiedzy. Przeniknijmy obszary psychiki, które kiedyś do nas należały. Rozwińmy bandaże, przygotujmy lekarstwa. Powróćmy, dzikie i wyzwolone, ze skowytem, śmiechem i śpiewem, do Tej Jedynej, która nas kocha”.
Clarissa Pinkola-Estes, „Biegnąca z wilkami”

Poszukiwanie archetypicznej Dzikiej Kobiety nadaje sens, rytm i tempo cyklowi „Dzika Kobieta -Powrót do siebie”. Ufamy, że intuicyjnie wiesz jak ważne jest osadzenie we własnym ciele, czucie siebie, swoich emocji, potrzeb i granic. Jeśli tylko masz odwagę podążać za tym wewnętrznym głosem, chcesz tworzyć i kochać siebie, by móc oferować światu swoją autentyczną obecność – zapraszamy na wspólną twórczą praktykę.

WARSZTATy KIERUJEMY DO KOBIET, KTÓRE CHCIAŁYBY:

* wybrać się ze sobą na randkę, obdarować się uwagą, przyglądnąć się sobie, lepiej się poznać, rozkochać się w sobie
* powrócić do pierwotnej życiodajnej energii
* rozbudzić w sobie kobiecość
* odnaleźć siebie, czucie, zmysłowość, przyjemność z bycia
* zaczerpnąć moc, żeby realizować siebie i własne marzenia
* wzmacniać poczucie własnej wartości
* odnaleźć sposób na budowanie harmonijnych relacji z sobą i innymi
* zrzucić niepotrzebne napięcia
* pooddychać kobiecą energią i być może zbudować nowe więzi

Każda z nas jest istotą twórczą i w każdej z nas tkwi potencjał ekspresji, którą pragniemy wyrazić w spontanicznym tańcu wypływającym z naszego wnętrza. Ruch nie musi być piękny ani harmonijny – ważne żeby był Twój, Twój autentyczny ruch.

Na zajęciach wykorzystujemy: techniki ekspresyjne i relaksacyjne, taniec kreatywny, metodę Ruchu Autentycznego, ćwiczenia świadomości ciała, elementy metody A. Halprin, Analizę Ruchu R. Labana, narzędzia bioenergetyczne opracowane przez A. Lowena, elementy Porozumienia Bez Przemocy, elementy Mindfulness, techniki tantryczne, pracę z głosem, malunek, rzeźbę.

Obowiązują wcześniejsze zapisy!

UWAGA: NIE JEST KONIECZNE ŻADNE WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE!

Warsztaty prowadzą:
Anna Ostafil  i Karolina Komarnicka O nas