Improwizacje z przyrodzie

Praca z ciałem w przyrodzie

Praca z ciałem w przyrodzie to jeszcze inny wymiar terapii ekspresyjnych. Bodźce płynące z natury pozwalają na jeszcze silniejsze odczucie ciała, kontakt ze wszystkimi zmysłami – nie tylko wzroku, ale także słuchu, węchu, smaku i propriocepcji. Jesteśmy częścią natury – często o tym zapominamy. Procesy zachodzące w naszym ciele i duszy często odzwierciedlają procesy zachodzące w przyrodzie: ścieranie się i przenikanie energii ziemi i powietrza, ognia i wody, energii odradzania się i obumierania, przepływu i zastoju.