Zajęcia dla dzieci sezon 2016/2017

Aktualne zajęcia w sezonie 2016/2017:

“UWOLNIJ STOPY!” Taniec Kreatywny dla dzieci (grupa wiekowa: 4-5)
Zajęcia 1x w tygodniu, poniedziałek
Klub Otwarty, ul. Jedynaka 16, Wieliczka, www.klubotwarty.com
www.facebook.com/klubotwarty

Wybrane ćwiczenia ruchowe i improwizacyjne oraz zabawy muzyczne mają za zadanie wspierać dziecięcą kreatywność, kształtować wyobraźnię ruchową i pamięć muzyczną. Priorytetem stają się: współpraca w grupie i budowanie dobrych relacji, eksperymentowanie z ruchem, swobodna taneczna improwizacja, poznawanie różnych jakości ruchu, dźwięku i przestrzeni, wzmacnianie wrażeń sensorycznych, zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi i czucia głębokiego poprzez pracę z rekwizytami i instrumentami. Na zajęciach stworzymy oryginalne choreografie bazujące na inwencji dzieci oraz wykorzystamy instrumenty do tworzenia podkładów dźwiękowych, skonstruujemy też własne instrumenty muzyczne z prostych przedmiotów codziennego użytku.

Na zajęciach wykorzystuję rozmaite metody animacji muzyczno-ruchowej dzieci bazując na metodzie Tańca Kreatywnego wg idei Rudolfa Labana, metodzie Carla Orffa, Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne, metodzie Aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, ćwiczeniach z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, a także elementach choreoterapii i relaksacji dla dzieci.

TURLANKI-PRZYTUALNKI – zajęcia dla rodzica z dzieckiem
Zajęcia dla dzieci od 2 – 4 lat
Kiedy: środa, 16:15 – 17:00 Klub Otwarty, ul. Jedynaka 16, Wieliczka, www.klubotwarty.com
www.facebook.com/klubotwarty

Zapraszam na kreatywne zajęcia inspirowane Ruchem Rozwijającym W. Sherborne, które mogą pogłębić kontakt rodzica z dzieckiem. Ruch Rozwijający proponuje powrót do najbardziej naturalnych, prostych, swobodnych działań w ruchu, które zachęcają dzieci do twórczej aktywności, eksplorowania własnej siły i możliwości swojego ciała, wzmacniających wiarę w siebie, poczucie bezpieczeństwa oraz ogólny rozwój psychoruchowy i emocjonalny dziecka. Należą do nich m.in. wszelkie działania na podłodze, turlanie, raczkowanie, pełzanie, kołysanie, podnoszenie na rękach, wchodzenie na plecy, pod nogami, baraszkowanie, masowanie, przytulanie…
Podczas zajęć będę zachęcać do podejmowania różnych zadań/ćwiczeń/zabaw, tak, aby wspólnie w grupie poznawać się, oswajać, otwierać na twórczą ekspresję oraz doświadczanie radości i naturalnej przyjemności z bycia blisko. Czasem coś zaśpiewamy, zatańczymy, czasem namalujemy, czasem użyjemy instrumentów lub innych rekwizytów pobudzających wyobraźnię. Ale podstawą zajęć jest kreatywny ruch w relacji: rodzica z dzieckiem oraz wspólnie z grupą, a także badanie otoczenia poprzez zmysły, wzmacnianie zmysłów dotyku, priopriocepcji, równowagi i słuchu, budzenie wzajemnego zaufania między rodzicem i dzieckiem, rozwijanie pozawerbalnej komunikacji oraz świadomości ciała i jego potrzeb. Istotnym elementem są również dziecięce masażyki, relaksacja, ćwiczenie uważności i wyciszenie.
Program zajęć dostosowuję do potrzeb uczestników, poziomu energii w grupie oraz wieku dzieci. Zapraszam do współtworzenia tych zajęć!