Dziecięcy Teatr Ruchu i Dźwięku

Zajęcia związane z poszukiwaniem formy dla ekspresji tanecznej, plastycznej i dźwiękowej. Wybrane ćwiczenia ruchowe i improwizacyjne oraz zabawy muzyczne mają za zadanie wspierać dziecięcą kreatywność, kształtować wyobraźnię kinestetyczną i pamięć muzyczną. Priorytetem stają się: współpraca w grupie i budowanie dobrych relacji, eksperymentowanie z ruchem, swobodna taneczna improwizacja, poznawanie różnych jakości ruchu, dźwięku i przestrzeni, wzmacnianie wrażeń sensorycznych, zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi i czucia głębokiego poprzez pracę z rekwizytami i instrumentami. Na zajęciach stworzymy oryginalne choreografie bazujące na inwencji dzieci oraz wykorzystamy proste instrumenty do tworzenia podkładów dźwiękowych.

Zajęcia polecane dla dzieci od 6 lat.