Kreatywna Rytmika

Dziecięca wrażliwość i ogromny twórczy potencjał domagają się wyjątkowego wsparcia i troski. Ruch, jako podstawa dziecięcej aktywności, pomaga w nawiązywaniu kontaktu z otaczającym światem. Dzisiaj zaczynamy sobie wreszcie zdawać sprawę, jak ważne jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci i korygowanie jego zaburzeń. Muzyka i ruch dają możliwość odreagowania napięć, pozbycia się nadmiaru energii bądź agresji i prowokują do przeżyć artystycznych. Taneczne improwizacje kształtują możliwości wyrażania siebie w sposób kreatywny.

Dlatego też proponuję zajęcia, które bazują na metodach muzycznej pedagogiki zabawy i Tańca Kreatywnego wg mojego autorskiego programu, tak aby kształtować postawę otwarcia na muzykę, szczególnie klasyczną, i ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną w atmosferze radości i wspólnego działania. Ponadto poprzez zadania fizyczne dzieci mają możliwość wzmocnić swoją kondycję oraz motorykę ciała.

Na zajęciach wykorzystuję rozmaite metody animacji muzyczno-ruchowej dzieci bazując na metodzie Tańca Kreatywnego wg idei Rudolfa Labana, metodzie Carla Orffa, Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne, metodzie Aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, ćwiczeniach z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej wg dra Paula Dennisona, a także elementach choreoterapii i relaksacji dla dzieci.

Zajęcia polecane dla dzieci od 3 lat.

Zajęcia prowadzi: Anna Ostafil O mnie

Pracuję zarówno z akompaniatorem (pianino/akordeon), jak i z muzyką z nagrań.

fot. Piotr Werewka; Anna Ostafil