Poruszenia – Grupa Ruchu Autentycznego

“Kiedy odkrywamy, że nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego przytrafia się twórcy. Nagle pojawia się nowe poczucie zaufania, wiara w siebie, skłonność zaryzykowania i sięgnięcia po nowe cele.” [Alma Hawkins]

“Ludzie szukają potwierdzenia własnego bytu w drugiej osobie… wypatrują pokrzepiającego ‘tak’, które pozwala im istnieć. Takie potwierdzenie słuszności bytu przepływać może wyłącznie z jednej istoty ludzkiej na drugą. Tą właśnie drogą przekazujemy sobie rajski pokarm istnienia nas samych.” [ Martin Buber]

Ruch Autentyczny jest metodą łączącą praktykę uważności i pracę z ciałem z psychologią C.G. Junga. Metoda ta posiada ściśle określoną strukturę. Mając zamknięte oczy, w obecności życzliwego i nieoceniającego świadka, osoba wsłuchuje się w siebie i poddaje się ruchowi wynikającemu z wewnętrznego impulsu, ruchowi o którym można powiedzieć „jestem poruszany”, zamiast „poruszam się“. Ruch rozpoczyna się od „żywego” w poruszającej się osobie impulsu – odczucia, gestu, obrazu lub wspomnienia, a następnie rozwija się samoistnie podążając za mądrością ciała. Stopniowo ruch staje się widoczny i często staje się zaskakujący zarówno dla osoby poruszającej się, jak i dla jej świadka. To głębokie spotkanie ze sobą pozwala widzieć pełniej siebie i innych.

Ważnym etapem jest ugruntowanie doświadczenia poprzez opowiedzenie o nim świadkowi, spisanie go lub wykonanie rysunku. Świadek (świadkowie) zwykle dzieli się własnymi obserwacjami i reakcjami, które pojawiły się w odpowiedzi na widziany ruch. Rolą świadka jest aktywne oferowanie pełnej uwagi osobie poruszającej się. Obecność świadka (świadków) stanowi ramy dla doświadczenia poruszającego się i zapewnia psychologiczne oraz fizyczne bezpieczeństwo. Taką ramą jest też określony z góry czas trwania ruchu.

Ruch Autentyczny jest praktykowany na świecie jako forma medytacji, praktyki uważności oraz terapii, w celu zwiększenia świadomości lub po to, by otworzyć się na swoją kreatywność i proces twórczy.

Regularna praktyka RUCHU AUTENTYCZNEGO pozwala:
• poznawać siebie, dowiadywać się „kim jestem?”;
• osadzić się w sobie – poczuć swoje ciało, emocje, zauważyć schematy myślowe;
• wzmacniać zaufanie do własnych odczuć i instynktów;
• budować zaufanie do świata, do wydarzeń, do okoliczności;
• eksperymentować z odpuszczaniem kontroli i poddawaniem się wewnętrznej mocy;
• testować jak to jest rezygnować z walki, by było inaczej niż jest i by być kimś innym niż się jest;
• wyrażać treści, które są gotowe by być wyrażonym, a które niepotrzebnie ciążą na co dzień;
• rozwijać mięśnie uważnej obecności „tu i teraz”;
• cieszyć się przestrzenią zgody na bycie sobą;
• czerpać z „mądrości ciała”, odnajdywać w sobie właściwe pytania i odpowiedzi;
doświadczyć bycia widzianym, pozwolić sobie być zobaczonym takim jakim jestem w tej chwili;
• widzieć innych, budować relacje oparte na akceptacji i przyzwoleniu;
• praktykować życzliwość wobec samego siebie.

Charakter grupy:
Do końca roku grupa ma charakter otwarty, a więc każdy może przyjść i doświadczyć jak ta metoda dla niego pracuje. Od nowego roku (2017) planujemy zmianę i uruchomienie grupy już w “trybie” zamkniętym (minimalny czas uczestnictwa w grupie to pół roku czyli 6 spotkań). Możliwa będzie również praca w trybie zajęć indywidualnych. Opisana powyżej zmiana ma na celu stworzenie przestrzeni pełniejszego zaufania oraz ciągłości, dzięki czemu możliwa będzie praca na jeszcze głębszych poziomach.

Terminy:
Praktyka ma charakter cykliczny. Spotkania są organizowane minimum raz w miesiącu.

Każde spotkanie to osobna całość, więc można przyjść tylko na jedno z nich. Już pojedyncze doświadczenie pozwoli poczuć różnicę. Natomiast… natomiast “zakorzenienie” tych najwspanialszych korzyści pojawia się jako skutek uboczny regularnej praktyki!

Koszt:
35 PLN /osoba/ spotkanie

Zapisy:
Zapisy na maranga.warsztaty@gmail.com

Należy zabrać ze sobą:
• Wodę do picia
• Notatnik / blok rysunkowy i kredki
• Wygodne ubranie

Ważne:
• Nie jest potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenie.
• Prosimy o punktualne przybycie. Praktyka zacznie się od troskliwego wprowadzania.
• Jeśli masz wątpliwość czy Twój stan pozwala Ci na udział w praktyce – koniecznie omów to z prowadzącym jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej informacji:
maranga.warsztaty@gmail.com
https://web.facebook.com/maranga.warsztaty

Prowadząca:
Karolina Komarnicka