Grupa Tańca Intuicyjnego: Ciałogłos / Poziom 3

od kwietnia zapraszam do GRUPy TAŃCA INTUICYJNEGO: ciałogłos / POZIOM 3 – TANIEC, głos I PERFORMANS TERAPEUTYCZNY

Zapraszam na zajęcia, które czerpią z nurtu terapii ekspresyjnych. Jego głównym założeniem jest, że istnieje wiele kanałów ekspresji i każdy z nich jest nam dostępny, rodzimy się bowiem z ogromnym zasobem możliwości. Zwykle jednak w trakcie dorastania żegnamy się ze spontaniczną kreatywnością i zdobywamy błędne przekonanie, że pewne kanały ekspresji nie są właściwe dla nas, że „nie jesteśmy wystarczająco dobrzy”.

“Ciałogłos” to spójna kontynuacja grupy “Inter-Akcje” – to zajęcia, które mogą pomóc odnowić kontakt z ciałem, z tańcem, ze swoim głosem oraz z drugim człowiekiem. Zaczynając od podstaw, od świadomości oddechu, kontaktu z podłogą, ugruntowania, poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Tak, aby krok po kroku otwierać się na działania w grupie i twórczy proces. Zrzucając napięcia i pozbywając się blokad związanych z postrzeganiem siebie i własnej twórczości możemy wejść w przestrzeń swobodnej improwizacji tanecznej i głosowej.

Na zajęciach nie będziemy uczyć się żadnej techniki, lecz doświadczać różnych jakości ruchu, posiłkując się teorią Labana, tak, aby odkrywać, eksplorować, ożywiać i czerpać z ruchu przyjemność oraz wgląd w siebie. Zaproszę Was przede wszystkim do ZABAWY głosem i ruchem, by pobudzić w sobie twórczą energię, naturalną kreatywność, która pojawia się, gdy puścimy “głowę”, nadmierną kontrolę umysłu i związany z tym nawyk oceniania. W działaniach performatywnych będziemy poznawać siebie również w rolach obserwującego i obserwowanego, z życzliwością i uważnością, tak, aby inspirować i wspierać się w tym doświadczeniu wzajemnie.

“Ciałogłos” to integracja ciała z głosem jako nośnikiem naszych emocji i podstawowym środkiem wyrażania siebie poprzez dźwiękową ekspresję, do której każdy z nas ma dostęp. Bowiem rodzimy się, przychodzimy na świat z pierwszym krzykiem, rośniemy i rozwijamy się eksplorując rozmaite dźwięki i wydając z siebie różnorodne odgłosy – które są nieodłącznym stadium ludzkiego rozwoju, jak również bramą do naszego bycia w świecie, naszego “Ja”.

Na zajęciach wykorzystamy: metody terapii ekspresyjnych, taniec intuicyjny, podstawy Analizy Ruchu Labana oraz Bartenieff Fundamentals, elementy metody A. Halprin Life-Art Process oraz Ruchu Autentycznego, ćwiczenia bioenergetyczne A. Lowena, koncepcję Rytmów Rozwojowych oraz pracę z rysunkiem, dźwiękiem, głosem, performansem w ujęciu rozwojowym.

Zajęcia dla wszystkich osób, które chcą:
* swobodnie się poruszać, uwolnić głos
* spróbować zabawy ruchem i głosem
* odnaleźć kontakt ze sobą, swoim ciałem i emocjami
* lepiej poznać siebie w relacji i w komunikacji niewerbalnej
* wyrazić siebie w ruchu, tańcu, głosie, działaniach plastycznych
* poczuć radość tworzenia i bycia w grupie
* pozbyć się blokad, które stoją na drodze do spontaniczności i przyjemności
* otworzyć się na kreatywność i improwizację
* spędzić twórczo i niebanalnie czas

Przygotowanie:
Wskazane odbycie co najmniej dwóch zajęć z Poziomu 1: „Radość bycia w ciele” lub Poziomu 2: “InterAkcje” lub mojego innego warsztatu (info anna@wyspasensu.pl)

Na zajęcia warto ubrać wygodny strój niekrępujący ruchów; tańczymy boso lub w skarpetkach.

Gdzie: Joga Centrum, ul. Biskupia 18, Kraków
Kiedy: środy, w godz. 17:00 – 19:00 / od 4.04 – 13.06
Opłata: 30zł jednorazowe wejście; karnet miesięczny 90zł

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.