RUCH – DŹWIĘK – KOLOR – zajęcia kształtujące wrażliwość wielozmysłową

Zabawa i twórcze poszukiwania. Zajęcia przewidziane dla młodszych dzieci mają za zadanie wspierać integrację sensoryczną, rozwijać motorykę dużą i małą. Priorytetem jest połączenie działań ruchowych z tworzeniem muzyki oraz działaniami plastycznymi. Jak w ruchu oddać muzykę? Jak w rysunku oddać ruch? Jak namalować rytm? Jak zatańczyć kolor? Tego typu pytania będziemy sobie stawiać podczas zajęć, pracując z różnymi rekwizytami, tworząc też własne instrumenty muzyczne z prostych przedmiotów codziennego użytku.

Zajęcia polecane dla dzieci od 4 lat.