Przestrzeń dzieci

“Dziecko jest po to, aby się bawić.” E. Claparede

Od kilku lat zajmuję się pracą dziećmi. Dzięki temu odkryłam w sobie pokłady radości i energii, skontaktowałam się bardziej z własnym wewnętrznym dzieckiem, które siedziało gdzieś głęboko nieutulone. Praca z dziećmi wymaga odrzucenia maski, dzieci zawsze wyczują fałsz, czy zły nastrój, zawsze wyczują, kiedy nie ma w dorosłym przepływu energii czy zaangażowania. Praca z dziećmi to dla mnie duża mobilizacja i ćwiczenie uważności, to bycie jednocześnie dużym dzieckiem i przyjacielem, oraz bycie odpowiedzialnym nauczycielem-przewodnikiem. Ciągle zaskakuje mnie kreatywność dzieci i tych bardzo małych, jak i tych większych, które w akcie twórczym potrafią oddać siebie w pełni i bezkompromisowo. Dla których zabawa jest serio, a działanie artystyczne jest codziennością, jest potrzebą do wypełnienia, jak jedzenie i spanie. Uczę się szanować PRZESTRZEŃ DZIECI, uczę się rozmawiać, pytać i słuchać. A czego ja uczę?

Prowadzę zajęcia:

  • Kreatywna Rytmika
  • Taniec klasyczny (balet)
  • Taniec Kreatywny (wg teorii R. Labana)
  • Zajęcia z elementami Ruchu Rozwijającego i Kinezjologii Edukacyjnej (Gimnastyki Mózgu)
  • Dziecięcy Teatr Ruchu i Dźwięku (improwizacje taneczne, plastyczne, dźwiękowe)
  • Ruch-Dźwięk-Kolor – zajęcia kształtujące wrażliwość wielozmysłową

Czy wiesz, że ruch i taniec to najlepsze wsparcie w rozwoju Twojego dziecka? Ruch pomaga w nawiązywaniu kontaktu z otaczającym światem, pomaga się twórczo wyrazić, pokazać swoje emocje, również rozładować napięcia i nadmiar energii. W kreatywnym ruchu i tańcu doskonale kształtuje się współpraca półkul mózgowych i połączenia nerwowe bardzo szybko się kształtują, co powoduje, że Twoje dziecko może dużo lepiej radzić sobie z takimi aktywnościami, jak pisanie, rysowanie, czytanie, gra na instrumencie, a nawet liczenie!

Anna Ostafil O mnie

Zachęcam do współpracy!  Kontakt

Zajęcia dla dzieci sezon 2016/2017

Aktualne zajęcia w sezonie 2016/2017: “UWOLNIJ STOPY!” Taniec Kreatywny dla dzieci (grupa wiekowa: 4-5) Zajęcia 1x w tygodniu, poniedziałek Klub Otwarty, ul. Jedynaka 16, Wieliczka, www.klubotwarty.com www.facebook.com/klubotwarty Wybrane ćwiczenia ruchowe i improwizacyjne oraz zabawy muzyczne mają za zadanie wspierać dziecięcą kreatywność, kształtować wyobraźnię ruchową i pamięć muzyczną. Priorytetem stają się: współpraca w grupie i budowanie dobrych … Continue reading Zajęcia dla dzieci sezon 2016/2017

Kreatywna Rytmika

Dziecięca wrażliwość i ogromny twórczy potencjał domagają się wyjątkowego wsparcia i troski. Ruch, jako podstawa dziecięcej aktywności, pomaga w nawiązywaniu kontaktu z otaczającym światem. Dzisiaj zaczynamy sobie wreszcie zdawać sprawę, jak ważne jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci i korygowanie jego zaburzeń. Muzyka i ruch dają możliwość odreagowania napięć, pozbycia się nadmiaru energii bądź agresji i … Continue reading Kreatywna Rytmika

RUCH – DŹWIĘK – KOLOR – zajęcia kształtujące wrażliwość wielozmysłową

Zabawa i twórcze poszukiwania. Zajęcia przewidziane dla młodszych dzieci mają za zadanie wspierać integrację sensoryczną, rozwijać motorykę dużą i małą. Priorytetem jest połączenie działań ruchowych z tworzeniem muzyki oraz działaniami plastycznymi. Jak w ruchu oddać muzykę? Jak w rysunku oddać ruch? Jak namalować rytm? Jak zatańczyć kolor? Tego typu pytania będziemy sobie stawiać podczas zajęć, … Continue reading RUCH – DŹWIĘK – KOLOR – zajęcia kształtujące wrażliwość wielozmysłową

Dziecięcy Teatr Ruchu i Dźwięku

Zajęcia związane z poszukiwaniem formy dla ekspresji tanecznej, plastycznej i dźwiękowej. Wybrane ćwiczenia ruchowe i improwizacyjne oraz zabawy muzyczne mają za zadanie wspierać dziecięcą kreatywność, kształtować wyobraźnię kinestetyczną i pamięć muzyczną. Priorytetem stają się: współpraca w grupie i budowanie dobrych relacji, eksperymentowanie z ruchem, swobodna taneczna improwizacja, poznawanie różnych jakości ruchu, dźwięku i przestrzeni, wzmacnianie … Continue reading Dziecięcy Teatr Ruchu i Dźwięku